VAREN ŠPORT ZA VSE ("Safeguarding")

Športniki (in drugi deležniki v Ju-jitsu zvezi Slovenije) se lahko v primeru nadlegovanja ter spolnih (in drugih) zlorab obrnejo na zaupnika športnikov pri Ju-jitsu zvezi Slovenije (ang. Safeguarding Officer, področje pa v skladu s priporočili Mednarodnega Olimpijskega komiteja imenujemo "safeguarding"). Če menite, da ste žrtev nadlegovanja ali zlorab v okviru dejavnosti in aktivnostih Ju-jitsu zveze Slovenije ter njenih članic doma in po svetu, se lahko obrnete na zaupnika športnikov. 

Zaupnika športnikov za področje nadlegovanja in zlorab v Ju-jitsu zvezi Slovenije sta

Petra Strnad Ermenc
Dragan Milutinović

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nadlegovanje in zlorabe so lahko izražene v (vendar niso omejen samo na te) petih oblikah, ki se lahko pojavijo v kombinaciji ali ločeno, in sicer kot psihična zloraba, fizična zloraba, spolno nadlegovanje, spolna zloraba in  zanemarjanje.

Kaj razumemo pod posameznim pojmom:
 • psihična zloraba - pomeni vsako nezaželeno dejanje ali razširjanje informacij (tudi z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije), vključno z omejevanjem, izolacijo, verbalnim napadom, ponižanjem, ustrahovanjem, infantilizacijo ali kakršnim koli drugim obravnavanjem, ki lahko zmanjša občutek identitete, dostojanstva in lastne vrednosti.  
• fizična zloraba - pomeni kakršno koli namerno in nezaželeno dejanje - kot na primer udarjanja, pretepanje, brcanje, grizenje in zadajanje opeklin - ki povzroča fizične poškodbe ali psihične poškodbe ali stiske. Takšno dejanje lahko vključuje tudi prisilno ali neprimerno telesno dejavnost (npr. starostno ali fizično neustrezno usposabljanje za treninge, kadar pride do poškodbe ali bolečine), prisilno uživanje alkohola ali prisilno prakso dopinga. 
• spolno nadlegovanje - vsako nezaželeno in nepovabljeno vedenje spolne narave, bodisi ustno, neverbalno ali fizično.  
• spolna zloraba - vsako vedenje spolne narave, bodisi brez dotika, stika ali penetracije, kadar je privolitev prisiljena / manipulirana ali ni ali ne more biti dana.  
• zanemarjanje - v smislu tega dokumenta pomeni opustitev dolžnega ravnanja trenerja ali druge osebe, ki je dolžna skrbeti za športnika na način, da mu zagotovi tisto raven skrbnosti, ki mu ne povzroča škode, preprečuje nastanek škode ali povzroči neposredno nevarnost škode. 

Nadlegovanje in zlorabe lahko temeljijo na kateri koli podlagi, vključno z raso, prepričanjem, barvo kože, vero, etnično pripadnostjo, fizičnimi lastnostmi, spolom, spolno usmerjenostjo, starostjo, invalidnostjo, socialno-ekonomskim statusom in športno sposobnostjo. Lahko se zgodijo osebno ali preko spleta.

***

 

OKS Znak Slovenija OKS ZSZ SI RGB

Več informacij o varnem športnem okolju je mogoče dobiti tudi na spletnih straneh naše krovne športne organizacije, OKS-ZŠZ - v nadaljevanju nekaj uporabnih povezav:

INTEGRITETA V ŠPORTU: https://www.olympic.si/sportniki/Integriteta-v-%C5%A1portu

VARNO ŠPORTNO OKOLJE: https://olympics.com/ioc/safe-sport

PREPEČEVANJE ZLORAB IN NEPRAVILNOSTI: https://www.olympic.si/sportniki/Integriteta-v-%C5%A1portu/preprecevanje-zlorab-in-nepravilnosti-v-sportu

KOMISIJA ŠPORTNIKOV: https://www.olympic.si/sportniki/komisija-sportnikov/predstavitev-komisije-sportnikov-oks

 

***

V Mednarodni ju-jitsu zvezi (JJIF) je projekt večje zaščite športnikov pred nadlegovanjem in zlorabami (skupaj s preventivnimi projekti ozaveščanje in opolnomočenja) poimenovan s skupnim krovnim geslom "Ju-jitsu for Good".
Projekt naslavlja področja:

- ZAŠČITA (ang. protection): zaščititi otroke, ženske in druge ranljive skupine pred nasiljem in poškodbami;
- VKLJUČITEV (ang. inlusion): promovirati ju-jitsu kot šport za vse in prispevati k integraciji posameznikov, ki jih je prizadela razseljenost;
- OPOLNOMOČITEV (ang. empowerment): opolnomočiti žrtve družbene nepravičnosti v zagovornike, ki bodo prispevali k boljšemu svetu;
- TRAJNOSTNI ŠPORT (ang. sustainable sport): uporabiti ju-Jitsu kot platformo in orodje za reševanje ključnih svetovnih razvojnih vprašanj;
- JU-JITSU ZA MIR (ang. ju-jitsu for peace): prispevati k miru z močjo ju-jitsa.

 

Ju jitsu for Good logo***

DRUGE POTI PRIJAVE ZLORAB

Športniki (in drugi deležniki v Ju-jitsu zvezi Slovenije) lahko izkoristijo tudi druge priložnosti in možnosti prijave nepravilnosti, nadlegovanj ali zlorab. Nekaj jih navajamo v nadaljevanju.

 OKS zvizgavka Znak s pripisom SI CMYK e1689856488623

Žvižgavka – javi nepravilnosti v športu https://zvizgavka.olympic.si/

Žvižgavka omogoča anonimno prijavo zlorab v športnih organizacijah. Prijava je lahko anonimna in naj bo oddana v dobri veri.

 

MGTS logo small

Varuh športnikovih pravic - dr. Rožle Prezelj, kontakt: 051 388 361, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/varuh-sportnikovih-pravic/

 

Varuh športnikovih pravic si prizadeva za vzpostavitev varnega pravnega okolja za nemoteno športno udejstvovanje športnikov in delo strokovnih športnih delavcev z dosledno in pravno korektno implementacijo Zakona o športu in drugih podzakonskih predpisov ter drugih pravil.

Vodilna načela varuhovega dela in vodenja postopkov so načelo neformalnosti, ustnosti, hitrosti in zaupnosti postopka ob predpostavki, da to dopušča narava zadeve. Vsi postopki in svetovanje pri varuhu športnikovih pravic so za športnike in strokovne delavce v športu brezplačni.

Varuha športnikovih pravic imenuja Vlada Republike Slovenije na podlagi 66. člena Zakona o športu (ZŠpo-1), za mandatno obdobje petih let. Varuh športnikovih pravic skrbi za pravice športnikov in strokovnih delavcev v športu po tem zakonu, obravnava pritožbe, pripombe, predloge in pobude športnikov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov, strokovnih delavcev v športu, izvajalcev športnih programov, lahko pa tudi državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil, objavlja primere dobrih in slabih praks v športu na spletni strani varuha športnikovih pravic in o tem obvešča javnost, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Varuh opravlja delo in ima uradne ure na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ), Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

***

Številka policije za klic v sili 113

img

ČE SI UDELEŽENEC ALI PRIČA V PROMETNI NESREČI,
ČE SI ŽRTEV ALI OČIVIDEC KRIMINALNEGA DEJANJA,
ČE MISLIŠ, DA JE MOTEN TVOJ MIR, ALI
ČE MENIŠ, DA LAHKO POLICIJA NA DRUG NAČIN
POSKRBI ZA TVOJO VARNOST,

POTEM KLIČI 113!

Kadar občani potrebujejo pomoč policije, lahko pokličejo na interventno številko policije 113. Interventni klic na številko 113 sprejme in evidentira policist operativno-komunikacijskega centra (OKC), ki deluje znotraj vsake policijske uprave. V Sloveniji je osem takšnih centrov. Tudi ko občan pokliče pomoč policije na telefonsko številko najbližje policijske postaje ali se osebno oglasi v policijski enoti ali poišče neposredno pomoč policistov na kraju dogodka ali dejanja, je o tem takoj obveščen pristojni operativno-komunikacijski center. Policist, ki sprejme obvestilo o interventnem dogodku, mora od prijavitelja zahtevati čim bolj natančne podatke, na podlagi katerih lahko določi stopnjo prioritete in organizacijo intervencije.

Pri telefonskem klicu na interventno številko policije 113 prosim povejte:

 • KAJ se je zgodilo (prometna nesreča, kaznivo dejanje, pretep ...),
 • KJE se je dogodek zgodil (kraj, vrsta ceste, npr. avtocesta, smer vožnje, bližina vidnejših objektov),
 • KDAJ se je zgodilo (ali ste na dogodek naleteli ali ste udeleženec dogodka),
 • ali je kdo poškodovan, število udeležencev (vozil, oseb) in
 • druge podatke, ki bi pripomogli k varnosti prijavitelja in drugih občanov.

Če bi bila pri prijavi dogodka komunikacijska ovira nerazumevanje jezika, poskušajte povedati osnovne podatke (kraj, ulica) ali v bližini poiščite koga, ki ga bo razumel in dogodek obrazložil policistu na interventni številki policije 113.

Kako pa lahko na pomoč pokliče gluha ali naglušna oseba? Več o tem: Klic na pomoč za gluhe in naglušne

Maja Povsnar Bloudkova plaketa 2022Brdo pri Kranju, 11.2.2023. Na Brdu pri Kranju je potekala 58. podelitev Bloudkovih priznanj za leto 2022. Priznanja Stanka Bloudka so najvišja državna priznanja na področju športa v Republiki Sloveniji, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. Podeljujejo jih že od leta 1965.
 
Za pomemben tekmovalni dosežek v športu v letu 2022 je naša tekmovalka Maja Povšnar prejela Bloudkovo plaketo.
 
Z zmago na Svetovnem prvenstvu leta 2021 v Abu Dhabiju (ZAE) je Maja potrdila kvalifikacije za nastop na Svetovnih igrah (World Games) julija 2022 v Birminghamu (ZDA). V kategoriji jiu-jitsu (ne-waza), do 63 kg, je pometla s konkurenco in osvojila zlato medaljo. Svetovne igre opisujemo tudi kot "olimpijske igre" neolimpijskih športov.
 
Na slavnostni prireditvi na Brdu je navzoče prvič v vlogi ministra, pristojnega tudi za šport, pozdravil minister za gospodarstvo, turizem in šport, g. Matjaž Han. Slavnostna govornica je bila predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc Musar. Nagrade sta vročila predsednik odbora, g. Viktor Grošelj  in sekretarka odbora za podeljevanje, ga. Petra Tramte. Majo sta na dogodku spremljala trener Domen in predsednik JJZS.

LOGO OKS ZSZSpoštovani!

V prilogi posredujemo pismo predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, g. Bogdana Gabrovca, vezano na spoštovanje ukrepov za zajezitev epidemije Covid-19. Namenjeno je vsem tekmovalcem, trenerjem, funkcionarjem, organizatorjem dogodkov in ljubiteljem športa...

Prosimo, da se z njim seznanite in apel upoštevate, da bomo lahko tudi v teh izrednih okoliščinah nadaljevali z izvajanjem športne dejavnosti.

Ostanite zdravi!

Priloge:
Download this file (Poziv predsednika članicam.pdf)Poziv predsednika članicam.pdf[pdf]93 kB

jjzs logoJu jitsu zveza Slovenije išče generalnega sekretarja ali generalno sekretarko. Kandidati oziroma kandidatke predložijo kratko biografijo, opis izkušenj, soglasje za objavo imena in priimka ter kontaktne podatke. Mandat bo trajal do volilne skupščine v letu 2022 z možnostjo ponovne izvolitve.

Od kandidata oziroma kandidatke pričakujemo osnovno poznavanje delovanja športnih društev/nacionalnih panožnih športnih zvez, osnovno poznavanje računovodskih standardov, administrativnega poslovanja društev ipd. Opis del in nalog ter pričakovanj je priložen.

Rok za pošiljanje kandidatur je 20.12.2021. Zaradi epidemioloških ukrepov vse zainteresirane prosimo, da kandidature pošljejo po elektronski poti na e-naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (zadeva: Kandidatura za člana nadzornega odbora).

Športni klub SiborČLANICAM JJZS!

V prilogi je razpis tekmovanja za tekmovanje v tehnikah za Pokal Slovenije in turnir v borbah, ki bo v Kočevju, v nedeljo, 28.11.2021. Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.

ROK za prijavo je sreda, 24.11.2021, do 17.00 ure.

Covid-19 protokol, ki ga bomo izvajali na tekmovanju, bodo članice prejele 23.11.2021, ker je v postopku ažuriranja na IO JJZS. Tekmovanje bo organizirano brez gledalcev.

Dodatek 24.11.2021: Izvršni odbor JJZS je na svoji seji 23.11.2021 potrdil spremembe in dopolnitve Covid protokola za tekmovanje, ki je v prilogi in objavljen v rubriki Dokumenti. Prosimo, da se z njim seznanitev. Delegat JJZS na tekmovanju bo g. Franc Šrok!

PlayTrue2021 SLOADO

Kaj je Play True Day oz. Dan čistega športa?


"Play True Day" - Dan čistega športa je dan, namenjen promociji boja proti dopingu in širitvi ideje o čistem športu. Pobudo za Play True Day je v letu 2014 dalo 17. južnoameriških držav, ki so, v sodelovanju s Svetovno protidopinško agencijo (WADA) in na podlagi Montevideo deklaracije, razglasile 10. april za »Play True Day». Namen tega dne je preko preventivnih aktivnosti seznaniti športnike, športno in splošno javnost s svetovnim bojem proti dopingu.

V letu 2016 se je praznovanju Dneva čistega športa pridružila tudi Slovenija. Na ta dan oz. v tednu pred in po 10. aprilu so v zadnjih letih Slovenska antidoping organizacija ter nekatere nacionalne panožne športne zveze in društva izvedle številne preventivne aktivnosti ter tako poizkušale dvigniti nivo zavedanja o nevarnostih dopinga v Sloveniji in drugod v Evropi.
 
V Ju-jitsu zvezi Slovenije dajemo poudarek čistemu športu predvsem skozi izobraževanja in usposabljanja trenerjev in tekmovalcev. V lanskem letu smo tako dodatno prevetrili naše akte in dopolnili naš temeljni akt (Statut) ter Pravilnik o usposabljanju in licenciranju.

Izobraževalne vsebine, pravila in uporabne podatke iz področja antidopinga si lahko ogledate na spletni strani SLOADO https://www.sloado.si/.

#postaslovenije

Tim Toplak v UzbekistanuV času epidemije je pred vrhunskimi tekmovalci nemalo izzivov, kako v odsotnosti običajnih priprav in nastopov na največjih tekmovanjih ohraniti ustrezno pripravljenost. Tudi sicer nekateri najdejo alternativne možnosti. Tim Toplak že vrsto let za pridobivanja specialnih znanj in veščin (tako kot nekateri drugi reprezenzanti) trenira klubih sorodnih borilnih veščin, ne samo ju-jitsu. Med treningi v Judo klubu Bežigrad so ga opazili trenerji reprezentance uzbekistanske judo zveze in ga skupaj z judoisti iz Bežigrada povabili na olimpijske priprave v Taškent, Uzbekistan, ki so bile med 14. in 23. decembrom 2020.

Zaradi epidemije so priprave potekale v posebnem režimu, Tima so v tem času štirikrat testirali za Covid-19 (pred, med in po pripravah), prav tako so se morali testirati vsi ostali udeleženci priprav (treningi v "mehurčku"). Mednarodne priprave je vodil selektor uzbekistanske reprezentance Iljas Iliadis, s poudarkom na borbenih treningih. Treningi so potekali dvakrat na dan, ob 10.00 in 17.00 uri, dodatno pa so Slovenci trenirali še samostojno v fitnesu.

Stroške bivanja je krila judo zveza iz Uzbekistana, judo klub Bežigrad in JJZS pa sta sodelovala pri stroških letalske karte, testiranja in zavarovanja za tujino. Tim se je z izjemno izkušnjo v domovino vrnil tik pred božičnimi prazniki.

V Medenbliku (Nizozemska), je v soboto, 6. 4. 2019, potekal Evropski pokal v duo.                                                                                                        Pomerilo se je 92 parov iz 9 držav.

Slovenski tekmovalci so dosegli naslednje rezultate:

Anže Golež in Enej Žagar - 1. mesto moški pari U 16

Andraž Žlindra in Gal Košir - 1. mesto moški pari U 18

Luka Čirovič in Nika Kotar - 1. mesto mešani pari U 18

Neli Podlogar in Jaka Divjak - 2. mesto mešani pari U 16

Nika Kotar in Neli Podlogar - 3. mesto ženski pari U16

Nejc Podlogar in Luka Čirovič - 3. mesto moški pari U 18

Neža Levstik in Sara Divjak - 5. mesto ženski pari U 16

Čestitke vsem tekmovalcem in njihovim trenerjem

 

56806647 520527905143170 8129135608170807296 n1

V Globokem, je v soboto 9. 3. 2019, potekalo tretje, zaključno tekmovanje pokal Slovenije v duo-sistemu za starostne skupine U8, U10, U12, U14 in U16. Tekmovanja se je udeležilo 53 parov iz 6 klubov. Pokalni zmagovalci so: 

 • Mušič, Benčina / ŠK SIBOR, U8, moški pari
 • Doutlik, Rus / ŠK SIBOR, U8, ženski pari
 • Pavuna, Rus / ŠK SIBOR, U8, mešani pari
 • Hrastar, Kožuh / ŠK SIBOR, u10, moški pari
 • Mujezinovič, Rožman / DBV KATANA, U10, ženski pari
 • Kožuh, Rus / ŠK SIBOR, U10, mešani pari
 • Levstek, Turk / ŠK SIBOR, U12, moški pari
 • Cizl, Cizl / DBV KATANA, U12, ženski pari
 • Rožman, Rožman / DBV KATANA, u12, mešani pari
 • Leskovar, Kostič / DBV KATANA, U14, moški pari
 • Piškur, Cizl / DBV KATANA, U14, ženski pari
 • Zajc, Divjak / ŠK SIBOR, U14, mešani pari
 • Pečak, Primužič / PKBV CELJE, U16, moški pari
 • Podlogar, Kotar / ŠK SIBOR, U16, ženski pari
 • Podlogar, Divjak / ŠK SIBOR, U16, mešani pari

Celotni rezultati tekmovanja so dostopni na spletni strani zveze na naslenji povezavi

Finale Globoko

 

V ponedeljek 20.11.2017 je na člansko svetovno prvenstvo odpotoval pri del odprave s tekmovalci in selektorjem. Pod vodstvom selektorja za borbe, Gorazda Toplaka, bodo nastopili naslednji tekmovalci:

 • Tim Toplak, borbe -69 kg;
 • Tilen Hadolin, borbe -94 kg;
 • Maja Povšnar, ne-waza, -62 kg. 

Tim Toplak, aktualni evropski prvak, bo nastopil v petek, 24.11, Tilen Hadolin, v soboto, 25.11., Maja Povšnar, prav tako aktualna evropska prvakinja, pa v nedeljo, 26.11.2017. Želimo jim veliko uspeha in športno srečo. 

Ekipi se je pridružil še svetovni A-sodnik Karl Kelc in zdravstvenik Anton Koželj. Po tekmovanju bo tudi zasedanje najvišjih organov Mednarodne ju-jitsu zveze (JJIF), ki se jih bo udeležil predsednik JJZS, Robert Perc. 

 

 

Robert Perc, predsednik JJZS, je Generalni sekretar Evropske ju-jitsu zveze (JJEU).

Benjamin Lah, vrhunski športnik iz Policijskega kluba borilnih veščin Celje, je eden najbolj prepoznavnih članov komisije športnikov pri mednarodni ju-jitsu zvezi (JJIF Athletes Committee).

Martin Jazbec, podpredsednik JJZS, predsednik sodniške komisije, dolgoletni tekmovalec, mentor in inštruktor sodnikom, je član Evropske sodniške komisije. V tej funkciji med drugimi aktivnostmi skupaj s Stanetom Preskarjem tvorita izpitni inštruktorski tandem na mednarodnih tekmovanjih (ocenjevanje novih sodnikov in ocena znanja pri obnavljanju najvišjih sodniških licenc v evropski in mednarodni ju-jitsu zvezi).

 

Ju-jitsu zveza Slovenije se lahko pohvali z lepim številom sodnikov z najvišjimi licencami, ki redno sodijo na evropskih in svetovnih prvenstvih, za njimi pa prihaja nov rod mlajših sodnikov, ki se že uveljavlja v mednarodnih vodah. Glede na velikost zveze in število tekmovalcev smo sorazmerno močno zastopani v mednarodnih povezavah.

 

Mednarodne sodniške licence:

Jazbec Martin, svetovni A sodnik (tudi ocenjevalec in izvajalec mednarodnih sodniških seminarjev)

Preskar Stane, svetovni A sodnik (tudi ocenjevalec in izvajalec mednarodnih sodniških seminarjev)

Kelc Karli, svetovni A sodnik

Gaber Marko, svetovni A sodnik

Perc Robert, svetovni A sodnik (licenca v mirovanju)

 

Kontinentalne licence

Stergar Tadej, kontinentalni A sodnik

Sergej Bižal, kontinentalni A sodnik

Srok Franc, kontinentalni A sodnik

Saje Ognjen, kontinentalni A sodnik

Ermenc Ivo, kontinentalni A sodnik

Novak Grega, kontinentalni B sodnik

Vitja Gricar, kontinentalni B sodnik

 

Delovanje na področju etike in fair playa

Naši delegati konstruktivno sodelujejo na vseh področjih delovanja evropske in mednarodne zveze, predvsem na področju pravil tekmovanja in sojenja, oblikovanja temeljnih aktov, fair-play gibanja in etičnega kodeksa. Mednarodna zveza (JJIF) je leta 2000 mag. Srečku F. Kropetu, nekdanjemu predsedniku JJZS, zaupala vodenje delovne skupine, ki je za mednarodno zvezo pripravila etično kodeks (JJIF Book of Ethics), ki je danes eden temeljnih postulatov delovanja na področju etike in fair-playa.

Robert Perc, predsednik JJZS, je pobudnik ustanovitve Fair play nagrade evropske ju-jitsu zveze, ki se je s poudarjanjem fair-playa na športnih prireditvah sčasoma nadgradila v posebno letno nagrado za fair play potezo na ravni evropske ju-jitsu zveze. Leta 2010 je iz rok Christiana Blareauja, predsednika evropske ju-jitsu zveze, na odprtem Evropskem prvenstvu v Gentu (Belgija) prejel fair play pokal kot priznanje korektnemu delovanju in povezovalni vlogi znotraj evropske zveze.

Robert Perc je od leta 2021 kot predstavnik Slovenije član izvršnega odbora Evropskega Fair Play gibanja (EFPM).