Izvršni odbor Ju-jitsu zveze Slovenije (JJZS) je na podlagi 29. in 30. člena Statuta, v skladu s 14.a členom istega Statuta, v skladu s 40. členom Zakona o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) in 1.odstavka 22. člena Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 49/18), na svoji redni seji dne 17.12.2020 sprejel
PRAVILNIK O USPOSABLJANJU STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU.

Po novem pravilniku, sprejetem na podlagi ZŠpo-1 in Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (ob predhodni potrditvi programov s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) ima javno veljavni program usposabljanja strokovnih delavcev športnega treniranja za JU-JITSU dve stopnji usposabljanja, v katerem je mogoče pridobiti strokovni naziv:

a) na prvi stopnji »Strokovni delavec 1, športno treniranje, JU-JITSU« in
b) na drugi stopnji »Strokovni delavec 2, športno treniranje, JU-JITSU«.

Strokovno izobraženi in usposobljeni delavci v športu - povezava na spletno stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/strokovno-izobrazeni-in-usposobljeni-delavci-v-sportu/