Izvršni odbor je sprejel sklep, s katerim sklicuje sejo skupščine JJZS, ki bo 28. 3. 2019 v Ljubljani.

Dnevni red:

 1. ugotavljanje sklepčnosti;
 2. izvolitev delovnega predsedstva;
 3. potrditev dnevnega reda;
 4. pregled zapisnika zadnje skupščine,
 5. obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora za leto 2018;
 6. obravnava in sprejem poslovnega poročila za leto 2018;
 7. volitve generalnega sekretarja JJZS;
 8. volitve predsednika komisije za usposabljanje in licenciranje strokovnih kadrov;
 9. predstavitev članov Komisije športnikov in predstavitev njihovega programa dela;
 10. izredna napredovanja po pasovih,
 11. razno

V prilogi so volilni postopki in vabilo za zbiranje kandidatur za generalnega sekretarja JJZS in predsednika komisije za usposabljanje in licenciranje.

 

 

Priloge:
Download this file (Pravila kandidiranja za funkcije JJZS.pdf)Pravila kandidiranja[ ]93 kB
Download this file (02-23-19 Zapisnik seje izvršnega odbora.pdf)Zapisnik seje IO[ ]183 kB
Download this file (02-21-19 Razpis za funkciji.pdf)Razpis[ ]98 kB