Selektor za borbe je razpisa prve priprave tekmovalcev v borbah, ki bodo v prostorih Policijske akademije 13.1.2018. Prav tako je selektor za borbe pripravil program za 1. polovico 2018. Povzemamo navodila:

Nekatera predvidena tekmovanja se datumsko prekrivajo s predvidenimi pripravami. V primeru, da bi bilo premalo tekmovalcev prijavljenih na posamezne  priprave se s tem daje možnost posameznemu tekmovalcu, da se lahko udeleži tekmovanja, ki je na isti dan. V letu 2018 bo za vsake priprave, tudi enodnevne, potrebno potrditi udeležbo (kar v preteklih letih ni bila praksa – razen za prve v vsakem polletju), če bom ocenil, da je premalo prijavljenih bodo priprave preklicane, da zveza nima nepotrebnih stroškov (najem borilnice, plačilo trenerja, itd.).

Za male priprave se pošlje vabilo samo za prve v posameznem polletju, za ostale se ne pošiljajo vabila razen, če pride do kakšne spremembe. Do srede, 10.1.2018 pošljite imena vaših tekmovalcev, ki se bodo udeležili predvidenih priprav na e-pošto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. V primeru nejasnost se obnite na selektorja.

V prilogi vabilo na priprave in program.