jjzs logoJu jitsu zveza Slovenije odpira kandidacijski postopek za nadomestnega člana nadzornega odbora JJZS. Izbrani nadomestni član bo mandat opravljal do izvolitev novega NO na volilni skupščini JJZS v letu 2022. Kandidati za člana oziroma članico nadzornega odbora predložijo kratko biografijo, opis izkušenj, soglasje za objavo imena in priimka ter kontaktne podatke.

Od kandidata oziroma kandidatke pričakujemo osnovno poznavanje delovanja športnih društev/nacionalnih panožnih športnih zvez ter osnovno poznavanje računovodskih standardov in administrativnega poslovanja društev.

Rok za pošiljanje kandidatur je 30.12.2021. IO bo seznanjen s prispelimi kandidaturami na javni seji 6. januarja 2022. Kandidature, prispele po tem roku, bodo zavržene.

Zaradi epidemioloških ukrepov vse zainteresirane prosimo, da kandidature pošljejo po elektronski poti na e-naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (zadeva: Kandidatura za člana nadzornega odbora).