Na skupščini zveze 28. 03. 2019, je bil soglasno izvoljen in imenovan nov generalni sekretar zveze Denis Kurbus.

Mandat funkcije je do naslednjih rednih volitev in sicer do leta 2022. 

primopredaja