Fs logo 1

Spoštovani,

obveščamo vas, da je objavljen razpis TEČAJA OBVEZNIH VSEBIN za programe usposabljanja za strokovno delo v športu 1. STOPNJE. Tečaj bo potekal od 19.3. do 27.3., zadnji rok za prijave je petek, 8.3.2024.

Vse podrobnosti tečaja najdete na POVEZAVI.

Opomba: ne čakajte s prijavami, zanimanje je veliko!

 

Vir: Univerza v Ljubljani, Fakulteta ta šport.

Na podlagi 2. člena Pravilnika o usposabljanju in licenciranju v ju-jitsu (17.12.2020) in v skladu s 1. odstavkom 9. člena, JJZS razpisuje Tečaj usposabljanja za pridobitev strokovnega naziva druge stopnje »Strokovni delavec 1, športno treniranje, JU-JITSU«Tečaj bo trajal od 7.9.2024 do 9.12.2024.

Predvideni urnik in vsebine:

Tema Št. ur Predviden datum
Sodniška pravila 1 5 7.9.2024
Splošno o Ju-jitsu 2 14.9.2024
Organizacija in vodenje tekmovanja (management) 2 14.9.2024
Fair play, etika in integriteta v športu 3 14.9.2024
Vadba za osebe s posebnimi potrebami 2 september
Pravila DUO sistema (prikazne tehnike v Ju-jitsu) Webinar DUO pravila in spremembe ne-waza 2 28.9.2024
Športna prehrana 3 12.10.2024
Živčno mišični sistem in razvoj moči 2 12.10.2024
Anatomija in fizioligija delovanja mišic in sklepov 5 12.10.2024
Tehnike v Ju-jitsu* 20 19.10.2024
Organizacija in vodenje tekmovanja 3 26.10.2024
Pravila DUO sistema (prikazne tehnike v Ju-jitsu) 4 26.10.2024
Psihološka priprava 5 9.11.2024
Prva pomoč 2 9.11.2024
Preprečevanje dopinga v športu (antidoping) 4 oktober
Skupaj ur 64  

Tečajniki bodo morali izvesti del vsebin izvesti s praktičnim delom v klubih, seminarsko nalogo ali podobno obliko sodelovanja. Enako velja za področje sojenja ter organizacije in vodenja tekmovanja (sodelovanje na tekmovanju na koledarju JJZS).

Del vsebin se izvede v obliki izdelave in predstavitve seminarske naloge na vsebino (po predhodnem soglasju nosilca vsebin). Vsebine se lahko, kjer je to smiselno in mogoče, izvedejo tudi na daljavo.

Pogoji za vključitev  v program usposabljanja

V program usposabljanja za pridobitev strokovnega naziva prve stopnje »Strokovni delavec 1, športno treniranje, JU-JITSU« se lahko vključijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  1. starost 18 let,
  2. najmanj srednja poklicna šola,
  3. prvi (1.) kyu (rjavi pas).

Pogoj za pristop k izpitnim obveznostim je vsaj 80% prisotnost na obveznem delu ter vsaj 80% prisotnost na posebnih vsebinah. Pogoj za dokončanje usposabljanja je opravljen izpit, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, in sicer: 

  1. teoretični izpit iz obveznih vsebin (22 ur),
  2. teoretični in praktični izpit iz posebnih vsebin (64 ur).

Podrobnosti opravljanja teoretičnega in praktičnega dela izpita so opredeljene v predmetniku posebnih vsebin.  Izvajalec za posamezni tečaj razpiše najmanj tri izpitne roke.  Izpit se vrednoti z »je opravil« ali »ni opravil«.

Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti. 

Kandidat-ka, ki uspešno opravi vse izpitne obveznosti, si pridobi naziv "Strokovni delavec 1 - športno treniranje - Ju-jitsu".

Kandidati za tečaj morajo do konca tečaja priložiti potrdilo o opravljenem obveznem delu usposabljanja (22 ur) pri fakulteti za šport ali drugemu pooblaščenemu izvajalcu. Komisija lahko rok na prošnjo kandidata podaljša. Vpis v ŠPAK in diploma o strokovni usposobljenosti se izda po uspešno zaključenih obveznostih programa.

ROK ZA PRIJAVE 7.8.2024. 

Obrazec prijave je v Prilogi 3 pravilnika (spletna stran JJZS, rubrika Dokumenti). Prijave pošljite Komisiji za usposabljanje in licenciranje, na e-poštni naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kamor lahko naslovite tudi vprašanja, vezana na veljavnost stopnje usposobljenosti.

Na prvi in drugi izvedbi usposabljanja bodo še enkrat predstavljena pravila usposabljanja. Zavedajoč se dejstva, da imajo strokovni delavci obveznosti doma in v tujini, bodo glede na potrebe v začetku leta 2025 razpisani dodatni termini za vsebine, kjer bo ugotovljeno, da jih ni bilo mogoče izvesti v pričakovanem obsegu v letu 2024.

jjzs logoNa podlagi 2. člena Pravilnika o usposabljanju in licenciranju v ju-jitsu (17.12.2020) JJZS razpisuje Tečaj usposabljanja za pridobitev strokovnega naziva druge stopnje »Strokovni delavec 2, športno treniranje, JU-JITSU«. Tečaj bo trajal od 12.11.2023 do 28.2.2024.

Predvideni urnik in vsebine:

Tema

št ur

Datum

Kraj

Dogodek

Število izvedenih ur *

Sodniška pravila 2

8

12. 11. 2023

Kočevje **

Tekmovanje

8

Tehnike v Ju-jitsu

20

18. 11. 2023

Tacen ali Globoko

Seminar

8

Organizacija in vodenje tekmovanja

8

2. 12. 2023

Sevnica ***

Tekmovanje

8

Načrtovanje in izvedba vadbe

15

9. 12. 2023

Ljubljana

Seminar

4 ****

Letni načrt vadbe

5

Ljubljana

Seminar

5 ****

Telesna priprava

6

16. 12. 2023

Ljubljana

Seminar

2

Taktika v športni borbi

12

Ljubljana

Seminar

6

Športna prehrana 2

2

13. 1. 2024

Ljubljana

Seminar

2

Splošno o Ju-jitsu

4

Ljubljana

Seminar

4

SKUPAJ

80

       

* tečajniki bodo morali izvesti vsebine do predpisanega obsega ur s praktičnim delom v klubih, seminarsko nalogo ali podobno obliko sodelovanja.
** aktivno sojenje na tekmovanju v prikazu tehnik.
*** aktivno sodelovanje in pomoč pri organizaciji tekmovanja (naloge določi nosilec vsebin v sodelovanju z organizatorjem).
**** del vsebin se izvede v obliki izdelave in predstavitve seminarske naloge na vsebino (po predhodnem soglasju nosilca vsebin).

Pogoji za pristop k usposabljanju:

Na tečaj usposabljanja se lahko prijavi kandidat, ki je uspešno zaključil program obveznih vsebin in izpolnjuje splošne iz 12. in 13. člena pravilnika.

V program usposabljanja za pridobitev strokovnega naziva druge stopnje »Strokovni delavec 2, športno treniranje, JU-JITSU« se lahko vključijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  1. pridobljena stopnja usposobljenosti "Strokovni delavec 1, športno treniranje, JU-JITSU",
  2. vsaj eno leto športno pedagoških izkušenj,
  3. prvi (1.) dan (črni pas).

Pogoj za pristop k izpitnim obveznostim je vsaj 80% prisotnost na obveznem delu ter vsaj 80% prisotnost na posebnih vsebinah. Pogoj za dokončanje usposabljanja je opravljen izpit, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela,

Program usposabljanja za naziv »Strokovni delavec 2, športno treniranje, JU-JITSU« obsega obvezne in posebne vsebine v obsegu 100 ur. Obvezne vsebine programa usposabljanja (20 ur) so določene v pravilniku ministrstva, pristojnega za šport, ki ureja usposabljanje strokovnih delavcev v športu. Posebne vsebine (80 ur) določi JJZS, skladno z določbami omenjenega pravilnika.

Kandidati za tečaj 2. stopnje morajo do konca tečaja priložiti potrdilo o opravljenem splošnem delu usposabljanja (20 ur) pri fakulteti za šport ali drugemu pooblaščenemu izvajalcu. Komisija lahko rok na prošnjo kandidata podaljša. Vpis v ŠPAK in diploma o strokovni usposobljenosti se izda po uspešno zaključenih obveznostih programa.

ROK ZA PRIJAVE 10.11.2023. Obrazec prijave je v Prilogi 3 pravilnika (spletna stran JJZS, rubrika Dokumenti). Prijave pošljite Komisiji za usposabljanje in licenciranje, na e-poštni naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kamor lahko naslovite tudi vprašanja, vezana na veljavnost stopnje usposobljenosti.

Na prvi in drugi izvedbi usposabljanja bodo še enkrat predstavljena pravila usposabljanja. Zavedajoč se dejstva, da imajo strokovni delavci obveznosti doma in v tujini, bodo glede na potrebe v začetku leta 2024 razpisani dodatni termini za vsebine, kjer bo ugotovljeno, da jih ni bilo mogoče izvesti v pričakovanem obsegu v letu 2023.

Pravico do dela v športu ima skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1) izključno tisti športni delavec, ki je ustrezno izobražen ali strokovno usposobljen ter vpisan v Razvid izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.
 
Predmetni zakon opredeljuje tudi javnoveljavne študijske programe in programe usposabljanja ter organizacije, ki jih je država pooblastila kot predlagatelje in nosilce programov. Vsak posameznik, ki je ustrezno izobražen ali usposobljen, svojo strokovnost in pravico do dela dokazuje z odločbo, ki jo pridobi na podlagi vpisa v Razvid strokovnih delavcev, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
 
Aktualni Zakon o športu (ZŠpo-1), sprejet junija 2017 (Uradni list RS, št. 29 z dne 9. 6. 2017), je na področju usposabljanja v športu prinesel številne novosti. V zvezi s tem se med zainteresiranimi posamezniki, ki želijo opravljati strokovno delo v športu, pojavlja nemalo vprašanj. Zato smo preko najpogosteje zastavljeni vprašanj in odgovorov pripravili nekaj dodatni pojasnil, ki bi vas v zvezi s tem utegnila zanimati.

Odgovore in vprašanja najdete na povezavi na spletno podstran OKS.

V priponki je dostopen razpis usposabljanja za trenerja športne rekreacije. Program se izvaja brezplačno. Število prijav je omejeno. Več informacij in program v priponki.

Priloge:
Download this file (Razpis usposabljanja za naziv Športna rekreacija.pdf)Razpis[ ]128 kB
Download this file (Urnik-ŠR1_2019.pdf)Urnik-ŠR1_2019.pdf[ ]107 kB

Obveščamo vas o tečaju splošnih vsebin za trenerje na Fakulteti za šport. Vse informacije najdete na naslednji povezavi.