Ju jitsu zveza Slovenije odpira kadidacijski potopek za nadomestnega člana nadzornega odbora JJZS.  V prilogi so priložena Pravila kandidiranja za fukcije JJZS.

22.01.2021 bo javno odpiranje prispelih kandidatur. Izbrani nadomestni član bo mandat opravljal do volilne skupščine JJZS v letu 2022.

Vse zainteresirane prosimo, da prijave podajo pisno na sedež Ju jitsu zveze Slovenije, Celovška cesta 172, 1000 Ljubljana.

                                      Rok za oddajo kandidatur: 18.1.2021.