V priponki je priložen dokument z drugim sklopom ukrepov s področja registracije in kategorizacije športnikov, ki nam ga je poslal OKS. Omenjen dokument je pripravljen na predlog Strokovnega sveta za vrhunski šport in potrjen s strani IO OKS ter Strokovnega sveta RS za šport.