Spoštovani,

obveščam vas, da je izvršni odbor na 4. redni seji 04.12.2019 soglasno sprejel sklep o sklicu seje II. redne skupščine v 2019, ki bo potekala v prostorih Policijske akademije, Rocenska 56, Ljubljana-Šmartno (po zaključku licenciranja), v soboto, 14.12.2019 s pričetkom ob 14.30 uri.

Predlagan dnevni red:

  1. pregled aktivnosti v 2019,
  2. predstavitev sklepov kongresa JJIF- spremembe,
  3. koledar 2020,
  4. proračun 2020,
  5. potrditev programov za razpis (FŠO, MIZŠ),
  6. izredna napredovanja
  7. sporazum o sodelovanju z DJJV za projekt "Nicht Mit Mir"
  8. izstop članice JK Krško
  9. razno (tekmovanja – organizacija tekem, komunikacija JJZS - članice, poročilo o SP Abu Dhabi, EP Kreta)

Gradivo bo bilo shranjeno na povezavi - gradivo bomo sproti dopolnjevali.

V dogovoru s komisijo športnikov je IO sprejel odločitev, da na tej skupščini ne bomo podeljevali priznanj za športne dosežke v letu 2019. Športnicam, športnikom in njihovim trenerjem se bomo za izjemno opravljeno delo v letu 2019 na primeren način zahvalili na posebnem dogodku v začetku leta 2020!