V torek, 27. 3. 2018, je v Ljubljani potekala redna seja skupčšine JJZS. Ob tej priložnosti se je iztekel mandat prejšnjemu vodstvu, tako so bile izpeljane volitve za predsednika, ostale člane izvršnega odbora ter vodje telovnih teles in komisij. Nov mandat za vodenje zveze je dobil Robert Perc, mesto podpredsednika pa je bilo zaupano Elvisu Podlogarju. Sestava izvršnega odbora v naslednjem mandatnem obodbju je tako:

  • Robert PERC, predsednik
  • Elvis PODLOGAR, podpredsednik
  • Vitja GRIČAR, generalni sekretar
  • Dejan KINK, športni direktor
  • Damjan APOLLONIO, direktor za veščino
  • mag. Martin JAZBEC, predsednik sodniške komisije
  • Karl KELC, predstavnik članic v izvršnem odboru